Grantové programy

Podpora Ukrajiny
Integracia deti a dospelych z Ukrajiny
Projekt #Pohybspaja pre slovenských a ukrajinských tínedžerov
Nadácia Alony Kurotovej sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov.
Štipendijný program
"Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo"
Program „Povedz svoj príbeh, získaj kurz zadarmo“ sa realizuje v spolupráci s rôznymi nadáciami a filantropmi, ktorých cieľom je pomôcť ukrajincom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, začleniť sa do slovenskej spoločnosti a „napísať“ svoj vlastný úspešný príbeh.
Štipendijný program
Vertikál
Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú v Európskej únii v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
Štipendijný program
Už som tu!
Štipendijný program Už som tu! je určený všetkým záujemcom o polointenzívne jazykové kurzy, absolvovanie ktorých pomôže štipendistovi uplatniť sa na trhu práce. Žiadateľ o štipendium musí spĺňať nasledovné podmienky: ...
Štipendijný program
Krok za krokom
Pri presťahovaní sa na Slovensko z inej krajiny sa ľudia stretávajú s mnohými ťažkosťami. S cieľom pomôcť deťom zo zahraničných rodín, ktoré prišli na Slovensko a plánujú tu zostať, charitatívna nadácia Alony Kurotovej ("Nadácia AK") otvára bezplatný charitatívny kurz slovenského jazyka pre deti.
Séria učebníc
pre deti cudzincov
Nadácia Alony Kurotovej sa rozhodla finančne podporiť jedinečný projekt série učebníc pre deti cudzincov.