#POHYBSPAJA
Prezentácia projektu organizovaného MALnS za účasti Nadácie AK s cieľom vytvoriť zmiešanú slovensko-ukrajinskú komunitu tínedžerov žijúcich v Bratislave a neskôr v ďalších mestách Slovenska
  • 1.07.2023

    10:00
  • 30.09.2023

    12:00
Začína sa ukrajinsko-slovenský športovo-spoločenský projekt spoločnej aktivity #PohybSpaja!
Pozývame vás, mladých ľudí, na otvorenie projektu #PohybSpaja, hnutia, ktoré pomôže ukrajinským a slovenským tínedžerom stať sa priateľmi. Projekt bude trvať 3 mesiace. Jeho cieľom je integrácia Ukrajincov do slovenskej komunity a prehĺbenie komunikácie so slovenskými rovesníkmi prostredníctvom športovej dynamiky a aktívneho trávenia voľného času.

Kedy sa projekt začína?
Projekt sa začína v lokalite Horský park, presnejšie v meste pod schodmi (schody do neba) o 10:00 hod. Zapojiť sa môže každý tínedžer vo veku od 12 do 18 rokov a účasť je bezplatná.

Ako sa projekt uskutoční?

Tento projekt bude spájať tri časti športovej činnosti, a to:
Posilňovanie a zdokonaľovanie tela, t. j. " Workout ". Prečo workout? "Workout" je základné a fundamentálne cvičenie pre vaše telo a bežeckú aktivitu všeobecne, pretože najprv musíte posilniť a "napumpovať" svaly tela a nôh a potom začať behať. Niektorí profesionálni športovci a tréneri považujú za chybu, ak sa začiatočníci snažia behať dlhé vzdialenosti alebo vysoké tempo už od prvého dňa. Najčastejšie sa ukáže, že telo na to jednoducho nie je pripravené.
«Pod'me rozprávať!», prechádzky s rozhovormi v slovenčine so slovenskými a ukrajinskými rovesníkmi na jednom z krásnych miest v Bratislave! Rozhovory v slovenčine na rôzne témy, stretnutie s budúcimi priateľmi. Počas týchto prechádzok sa naučíte jazyk rôznymi a efektívnymi spôsobmi.
Beh, ktorý vám prinesie len vysoké emócie. Na prvom stretnutí sa zoznámime navzájom a s behom ako športom. S každým ďalším tréningom budeme postupne zvyšovať intenzitu a zaťaženie, aby sme zlepšili svoju kondíciu bez škodenia vášmu zdraviu. Náš tréner, skúsený maratónsky bežec a človek, ktorý vás bude motivovať, Jevhen, vám pomôže, aby ste si tento šport skutočne zamilovali.
S radosťou oznamujeme, že Nadacia AK sa aktívne zapája do projektu #pohybspaja, konkrétne do časti "poďme rozprávať!".
Cieľom tejto iniciatívy je zapojiť tínedžerov do aktívneho životného štýlu, komunikácie a učenia sa slovenského jazyka. Vďaka priaznivej a neformálnej atmosfére si budú môcť otestovať svoje schopnosti a rozšíriť slovnú zásobu.

Nadácia AK je hrdá na to, že pomáha mladým ľuďom rozvíjať sa a nachádzať nové perspektívy prostredníctvom komunikácie a učenia sa jazyka.
Bez finančnej podpory však nebudeme môcť realizovať túto dôležitú motivačnú časť projektu a celková atraktivita sa výrazne zníži.