Štipendijný program
Vertikál

Nadácia AK podporuje ambicióznych študentov z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom štipendijného programu Vertikál. Štipendijný program Vertikál dáva šancu nadaným mladým ľudom získať vysokoškolské vzdelanie v Slovenskej republike a odborne napredovať.
 • Podmienky poskytnutia štipendia v programe Vertikál
  Stiahnuť aktuálne informácie (2019)
 • Ako podať prihlašku
  Ak mate záujem sa zúčastniť programu Vertikal prosíme o odoslanie prihlášky.

  K prihláške je potrebné pripojiť povinné prílohy. V prípade, že nebude k prihláške priložená ktorákoľvek z povinných príloh, Nadácia AK nebude túto prihlášku akceptovať a zároveň bude automaticky vyradená z procesu nominácie na štipendijný program Vertikál.

  Prihlášku vyplňte,
  priložte predpísané prílohy vo formáte pdf
  a stlačte odoslať.
 • Povinné prílohy k prihláške:
  1. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – maturitné vysvedčenie (vyžaduje sa aj overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom štátu vydania dokladu alebo štátu sídla školy, ktorý je príslušný na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak);
  2. vysvedčenia zo strednej školy;
  3. podpísaný štruktúrovaný životopis;
  4. kópiu strany cestovného dokladu, ktorá obsahuje osobné údaje držiteľa;
  5. krátky motivačný list popisujúci dôvody, prečo sa záujemca o štipendium rozhodol študovať v SR;
  6. fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4 cm zobrazujúca skutočnú podobu tváre osoby bez okuliarov s tmavými sklami.
Recenzie členov programu
"Vertikál"
Kostia D.
Odozva nominanta 2017
Dobrý deň!

Som občan Ukrajiny Kostia D., absolvent jazykovej školy a účastník charitatívneho programu od Nadacii AK. Chcel by som vám prezradiť svoj príbeh, ktorý úplne zmenil môj život.

Môj život sa zmenil jedného augustového dňa 2017. Som s rodičmi odpočíval na pobreží Čierneho mora, po ťažkom období v mojom živote (absolvovanie strednej školy a prijatie na univerzitu). Bol som si istý, že všetko najťažšie už mám za sebou, preto som už neočakával žiadne zmeny.

Naraz moja matka ukázala mi zaujímavú reklamu z internetu. Reklama obsahovala také informácie, že charitatívna nadácia spoločnosti AK hľadá dvoch študentov, ktoré by chceli získať vyššie vzdelanie v krajine EU – na Slovensku, ale nemôžu to urobiť sami, pretože pochádzajú zo sociálne nechránených rodín ( siroty, mnohopočetne rodiny, rodiny presťahovalcov a podobne). To sú tie rodiny, ktoré nemajú možnosť financovať štúdium v zahraničí. Ale aby ste mohli nastúpiť na slovenskú univerzitu a študovať zadarmo, nevyhnutnou podmienkou je znalosť štátneho jazyka (slovenského). Preto nadácia AK ponúka bezplatný kurz slovenského jazyka, ktorý trvá 1 školský rok (10 mesiacov) a zaručuje prijatie. Tiež finančnú pomoc v podobe štipendia, ktoré pokrýva všetky výdavky počas školskej dochádzky (MHD, ubytovanie, stravovanie).

Na prvý pohľad sa zdalo, že je to pre mňa niečo neuveriteľné, nemohol som v to uveriť. Bol som naplnený emóciami. Predtým som si nemohol ani pomyslieť, že niekedy budem mať možnosť cestovať do zahraničia. Bez váhania sme zavolali na uvedené telefónne číslo, o všetkom sme sa dozvedeli podrobne. Potom sme poslali kópie dokumentov, ktoré potrebovali, aby sa uskutočnil vyber medzi tými, ktorí si to želajú. Kedy som zistil, aký bude výber, pochyboval som o svojich vlastných schopnostiach, a neveril som na šancu zrealizovať svoj sen. Ale moja túžba poznať svet, nove národy, ich zvyky a tradície, naučiť sa cudzí jazyk a hlavne získať kvalitné európske vzdelanie – presvedčili ma. Ďalej napriek všetkému, uverili mi členovia komisie, a dali mi možnosť uskutočniť všetko o čom som tak dlho sníval.
Na druhy deň sa začal nový život pre mňa, ktorý mi pomohli zvládnuť moji noví priatelia - nadácia AK, riaditeľka a učitelia jazykovej školy iCan.

Ich pomoc a starostlivosť boli vo všetkom: moja cesta z Ukrajiny na Slovensko, príprava rôznych dokumentov, emocionálna podpora a veľa iného. Po príchode na Slovensko, a to do Bratislavy, ma stretli dobrí, milí a usmievajúci sa ľudia, čo mi okamžite pomohlo pochopiť, že tu nie som sám a oni mi pomôžu akýmkoľvek spôsobom, keď niečo ma bude trápiť.

Odvtedy sme robili všetko spoločne: registrácie žiadostí na univerzity, pripravovali sme sa na skúšky, dívali sme sa slovenské filmy, hovorili sme na rozlične aktuálne v tom čase témy, oboznámili nás zo slovenskými zákonmi, tiež sme robili spoločné výlety a hrali hry. Ten život, ktorý oni mi darovali, bol fantastický.

Vďaka týmto ľuďom poznal som novú krajinu, jej národ, zvyky, tradície, a hlavne ma prijali na univerzitu. Teraz už sa veľmi teším na začiatok novej etapy v mojom novom živote. Budúci rok budem študentom UK v Bratislave.

Chcel by som veľmi pekne poďakovať všetkým, kto mi veril a podporoval ma cely rok: nadácii AK a jej riaditeľke osobne, riaditeľke školy iCan, učiteľovi a učiteľke. Ste perfektní ľudia. Ďakujem vám za darovanú šancu byť s vami !
D.P.
Odozva nominantky 2016
V auguste 2016 ma oslovila slovenská ambasáda v mojej krajine a oznámila mi, že som získala štipendium v štipendijnom programe Vertikál.

Bolo to pre mňa absolútne neočakávané. Ak pochádzate z malého mesta, z malej krajiny, ako je tá moja, nemáte elitné vzdelanie ani finančnú podporu, môžete zabudnúť na " veľký sen", že máte šancu pokračovať v štúdiu v cudzej krajine, pretože vždy sa nájde niekto lepší ako vy. Len málo študentov má to šťastie, že môže študovať na zahraničných školách a ja som do tohto popisu nezapadala . A preto, keď som bola vybratá Nadáciou Alony Kurotovej ako štipendistka, nemohla som tomu uveriť. Neskôr som zistila, že kritériá výberu Nadácie sú odlišné od kritérií, podľa ktorých robia výber iné organizácie (s ktorými som mala skúsenosti). Nehľadali študentov s dokonalými akademickými výsledkami, víťazov súťaží a „geniálne mozgy“. Ambíciou Nadácie bolo poskytnúť príležitosť tým študentom, ktorí majú v živote menej príležitostí, prejavujú však veľké zanietenie pre štúdium a snažia sa, bez ohľadu na obmedzené možnosti, rozvíjať svoje zručnosti a ukazovať tak príklad iným. Bola som ubezpečená pani Kurotovou, že keď som sa rozhodla prísť na Slovensko, urobila som dobré rozhodnutie. Pretože, ako povedala, Slovensko je skvelá krajina. Predtým som si nevedela predstaviť, že zažijem toľko krásnych a farebných zážitkov, aké som zažila, a to všetko za jeden rok, počas ktorého som študovala slovenský jazyk v Jazykovej škole iCan. S podporou nadácie a školy sa mi podarilo prekonať všetky ťažkosti a problémy, ktoré ma postretli. Objavila som krásu krajiny, melodickosť jazyka, láskavých ľudí a naskytlo sa mi nespočetné množstvo príležitostí. Ani na chvíľu som sa necítila akoby som bola cudzincom, ktorý na Slovensko nepatrí.