Alona Kurotova Foundation


IBAN: SK38 8330 0000 0023 0088 0731
Bank's name: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SWIFT (BIC) код: FIOZSKBAXXX
Address of the bank: Dunajská 1, 811 08 Bratislava, Slovensko